Öğrenciye tek bir hücreden şu an bulunduğumuz bu noktaya nasıl geldiğimiz anlatmak ve öğrencinin canlı organizmalar hakkındaki bilgisini artırmak. Dersin başarıyla bitimi halinde, nöronların yapısı ve işleyişi, nöroanatomi hakkında bilgi sahibi olmak, sinir sistemi, genetik ve evrimle alakalı konularda hakimiyet. ve fizyolojik psikolojiyi algılamak hedeflenmiştir. Genel amaç ise öğrencilere nereden oluştuğumuzu aktarıp bunun psikolojik davranışı nasık etkileyebileceiğini ilişkilendirmek.