Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.

Bireyselleştirilmiş eğitim planlan (BEP); BEP’in öğeleri; BEP’in yasal dayanakları; BEP ve okul programları (okulöncesi, ilköğretim programlan); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi; öğretim amaçlanın ve öğretim basamaklarım oluşturma ve sıralama; öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme; tüm hizmet planlan; Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının  (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri; geçiş planlan: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden- kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in, BAHP’in ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

A1 level refers to basic language users. These users can understand and use information regarding name, birthdate, nationality, occupation, and address and education level. They can also understand and express days of the week and time of the day. They can comprehend basic concepts about family and also introduce their families by using these basic concepts on family. They can understand basic questions, commands, directions and address details and use these basic concepts. They can understand short and basic directions. They know the names of special occasions, festivals and holidays and use them. They can use basic phrases and sentences regarding wishes and requests. They can write a short paragraph which provides basic information on themselves, situations and their feelings. They talk about their hobbies. They can describe their house, street, town or city.