Derste dil, düşünme, güdülenme, duygular, bireysel farklılıklar, kişilik, psikolojik bozukluklar ve psikoterapi tekniklerine ilişkin konular işlenir.