Bu derste, öğrencilere 'Yönetim Bilişim Sistemleri' ile ilgili temel kavramları kazandırmanın yanı sıra, proje çalışmaları yoluyla bilişim sistemlerinin uygulama yöntemleri, yararları ve sınırlılıkları konusunda  öğrencilerin farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmayı hedeflenmektedir.