Bu ders bilgisayar sistemleri, veri yapıları, algoritmalar, işletim sistemleri  için temel bir giriş sağlar. Dersin ilk bölümünde, kısa bilgisayar tarihi, altta yatan temel donanım / yazılım bileşenleri ve bilgi teknolojileri tartışılır. İkinci kısımda problem çözme yaklaşımları, algoritmaların tasarım ve kontrol yaklaşımları akış şemaları ile gösterilir.