Bu ders, toplum bilimine giriş niteliğindedir. Derste sosyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi, sosyolojide araştırma ve yöntemleri gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca eğitim ve din gibi toplumsal kurumlar da irdelenerek sosyal tabakalaşma, değişim, suç ve kentleşme gibi olgular da incelenmeye çalışılacaktır.