Bu ders genel olarak psikoloji alanında araştırma yapmanın temel boyutlarını ve bir araştırma yapmak için gerekli olan temel stratejileri içermektedir. Bu derste genel olarak anlatılan konular, bir araştırma sorusu ve hipotez geliştirme, araştırma yaparken göz önünde bulundurulması gereken etik konular, ölçme ve ölçüm araçları, davranış ölçümünün boyutları, kendini raporlama ölçümleri, geliştirilen araçların ve ölçümlerin geçerlilik ve güvenirliği, doğal yolla yapılan gözlem, anket çalışmaları ve örneklem stratejileridir. Bunlara ek olarak, bir araştırma konusu ile ilgili bir literatür çalışmasının nasıl yapıldığı aynı zamanda yayımlanmış olan makalelerde yapılmış olan çalışmaların incelenmesi gibi konular da bu dersin içeriğidir. Bu ders ile birlikte öğrenciler kendilerinin yazacakları bir araştırma önerisi ile birlikte kendi araştırma yöntemleri becerilerini ve bilgilerini geliştirmiş olacaklar.