Bu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği, Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar, Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri, Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi, Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri, Tıbbi Hatalar ve Nedenleri, Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi, Hasta Güvenliği, Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü, İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri, İnvaziv / Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi, İletişim Hatalarının Önlenmesi, Hasta Düşmeleri ve Önleme Stratejileri, Çalışan Güvenliği: Tıbbi Kazalar ve Sağlıklı Çalışma Yaşamı Dersin Değerlendirilmesi konularını içermektedir.

Forensic nursing is the practice of nursing in which health care and the legal systems intersect. Students will explore the history of forensic nursing and a variety of forensic nursing specialty roles. Skills needed for competent and holistic forensic nursing practice will be presented to care for victims and perpetrators of traumatic events or criminal acts. Impact of violence across the life-span will be ascertained. Participation in case study analysis will promote examination of personal views, open discussion on ethical and legal dilemmas, human rights, and application of critical thinking.

In this course, the following topics are covered: healthy community and health of elderly, increasing in the elderly population in the world and country, the economics of aging, theories of aging, attitudes toward aging, promoting successful aging, prevention of health and healthy life behaviors (physical activite, screening), culture, living arrangement, caregivings, health care payment, assessment of elderly health and physical assessment (taking history preparation of elderly, assessment of systems), assessment of physco-social, nutrition of elderly (changing body, life style and diet), assessment of nutrition, right drug interventions (farmacocinetic, farmacodynamic, common use drugs, polypharmacy, education of elderly), common diseases and nursing care practices according to systems (cardiovascular system, respiratory system, neurologic system, musculoskeletal system, gastrointestinal system, endocrine system, integumentary system, urogenital system, cancer, sensory system), caregiving and approach to family of elderly, abuse of elderly, end life care.

----------------------------------------------------------------------

Bu ders kapsamında sağlıklı toplum ve yaşlının sağlığı, dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun artışı, yaşlanmanın ekonomisi, yaşlanma teorileri, yaşlılığa karşı tutumlar, sağlıklı yaşlanmanın geliştirilmesi, sağlığın korunması ve sağlıklı yaşam davranışları (fiziksel aktivite, taramalar), kültür, yaşadığı ortamın özellikleri, bakımvericiler, sağlık bakım harcamaları, yaşlının sağlığının değerlendirilmesi ve fizik muayenesi (öykü alınması, hazırlığı ve sistem muayenesi), psikososyal tanılama, beslenmesi (değişen vücut, yaşam biçimi ve diyet), beslenme durumunun tanılanması, doğru ilaç uygulamaları (farmakokinetik, farmakodinamik, sık kullanılan ilaçlar, polifarmasi, yaşlı eğitimi), sık görülen hastalıklar ve sistemlere göre hemşirelik bakım uygulamaları (kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, nörolojik sistem, kas-iskelet sistemi, gastrointestinal sistem, endokrin sistem, deri sistemi, ürogenital sistem, kanserler, duyu sistemi), bakımverme ve yaşlının ailesine yaklaşım, yaşlının ihmal ve suistimali, yaşam sonu bakım gibi hemşirenin rolünü içeren konular yer almaktadır.
Psikiyatri Hemşireliği 

Bu dersin kapsamında, öğrenci bilimsel araştırma süreci çerçevesinde, bir konuyu proje şeklinde yazar.

ameliyat öncesi ve sonrası ile ilgili bilgiler verilecek

In this course, the following topics are covered: epidemiology, importance and classification of diabetes, roles and responsibilities of diabetes nurse and team approach, diagnosis classification and follow-up principles in diabetes, physiology and glucose metabolism of diabetes, pathophysiological process, defining the signs and symptoms of diabetes, carbohydrate, fat and protein metabolism disorders in diabetes, medical nutrition in diabetes management and healthy eating approaches, diabetes and exercise, physiological effects of insulin, treatment and method, oral antidiabetic treatment, self-monitoring, acute complications of diabetes (diabetic ketoacidosis, hyperosmolar nonketotic coma, hypoglycemia), chronic complications of diabetes (nephropathy, neuropathy, retinopathy, diabetic foot), individual nursing care of the diabetic, diabetes education, counseling in diabetes, psychosocial aspects of diabetes, prevention strategies in diabetes.