Bu dersin kapsamında, öğrenci bilimsel araştırma süreci çerçevesinde, bir konuyu proje şeklinde yazar.

Psikiyatri Hemşireliği 

Hemşirelikte geriatrik bakım uygulamaları

ameliyat öncesi ve sonrası ile ilgili bilgiler verilecek