Adli tıp ile ilgili temel kavramlar, yasal düzenlemeler, adli tıp uygulamalarında sık karşılaşılan (ölüm ve adli otopsi, fiziksel ya da ruhsal travmalar, cinsel şiddet, aile içi şiddet, çocuk istismarı, insan hakları ihlalleri v.b.) konularda genel bakış açısı, adli tıbbi değerlendirmeler konusundan haberdarlık ve mesleki uygulamalarda bu değerlendirmeleri yorumlayabilecek düzeyde bilgi ve tutum kazandırmak.