Çocuk Gelişimi Bölüm öğrencileri yaz stajı gerçekleştirmektedirler.

Bu derste öğrenciler, çocukların gelişim düzeylerine uygun müzik çalışmalarını planlamayı öğrenecektir.

Ders kapsamında çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin konular incelenecektir.

Bu derste öğrencilerin mesleki becerilerini uygulama ortamında sergilemeleri beklenir. 

Bu derste öğrencilerin teorik bilgilerini yapacakları uygulamaya yansıtacaklardır. Öğrencilerden uygulama yapacakları sağlık kuruluşundaki değişkenleri değerlendirmeleri, bu değerlendirme sonucuna göre yapabilecekleri uygulamaları planlamaları ve uygulamaları ile son olarak öz-değerlendirmelerini yapmaları beklenecektir. 

Bu derste öğrenciler çocuk gelişimi alanında ilgi duydukları bir konuya ilişkin araştırma yapar ve bu konuda yapılmış çalışmaları incelerler. Bu inceleme sonucunda konuya ilişkin özel bir araştırma sorusu belirlemeleri istenir ve bu soru çerçevesinde seminer raporlarını yazarlar.

Dersin tanımı: Bu derste öğrenciler mezun olduklarında çalışabilecekleri tüm alanlara ait ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur ve mevzuatlarda yer alan maddeleri inceleyip, yorumlarlar. 


Ders kapsamında araştırma projesi raporu hazırlanacaktır.

Bitirme Projesinin araştırma kısmı gerçekleştirilecektir

Bu derste Bebeklik Döneminde Gelişim ve eğitim incelenecektir.