Moleküler Biyolojik Yöntemler günümüzde tıbbi laboratuvarlarda tanı ve hasta takibi için geniş kapsamda kullanılmaktadır. Bu ders ile öğrencilerin, tıbbi laboratuvarlarda kullanılan moleküler biyolojik yöntemlerin çalışma prensiplerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.