Bilgisayar destekli tasarımın anlamı ve kapsamı. Bilgisayarların evrimi, bileşenleri, ve
çalışması. Programlama dilleri ve diğer iletişim konuları. İki ve üç boyutlu tasarımlar ve
çizimler için AutoCad, RhinoCeros ve 3ds Max programlarıyla yapılan uygulamalar.