Toplum içindeki bireyin davranış bilimi olan sosyal psikoloji, öğrencinin sosyal ortamda duygularının düşüncelerinin ve davranışlarının nasıl şekillendiğini, başkalarının varlığından nasıl etkilendiğini anlamasını sağlamaktır. Duygusal zeka ise içimizdeki ve ilişkilerimizdeki duyguları iyi yönetme becerisidir. Amaç öğrencinin bu becerileri kazanmasına yardım etmektir.