Bu ders, yapı türleri, yapısal ve mühendislik sistemleri, muhtemel inşaat bölgesine uygun teknolojik yöntemlere göre farklı yapı malzemeleriyle uygulanan yapı parçaları ve elemanlarına dair çalışmalardan oluşur. Öğrenclerin önceki dönemlerde edinmiş olduğu bilgi ve deneyim doğrultusunda mimari ve yapısal analiz ve çözümler üretmelerine teşvik etmek hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, her öğrencinin proje önerisi kapsamında, araştırma yapması ve projelerine uygun yapısal çözümleme ve bu doğrultuda detay geliştirmeleri beklenmektedir. Önerilen detay çözümlemeleri, farklı ölçeklerdeki (1/20 - 1/10 - 1/5- 1/1) uygulama çizimleri ile ifade edilecektir. Üretilen proje çözümlerinin, çevresel ve şantiye koşulları da göz önünde bulundurularak geliştilmesi beklenmektedir. Tüm bu süreç içinde, mesleki pratik konusunda donanım kazanmaları hedeflenmektedir.