Ders, öklid geometrisi, şekil ve biçim üretme, düzenleme ve çatışmalar, gestalt algı ilkeleri, görsel ifade ve biçimsel dönüştürmeler gibi temel tasarım kavramları, ilke ve  ögeleri ile yaratıcılığı, el-göz koordinasyonunu ve sanatsal algıyı güdülemeyi  amaçlamaktadır.