Bu ders hacim, oran - orantı, ışık, gölge üzerinde durularak, doğal ve insan yapımı nesnelerin iç veya dış mekanda çizim yolu ile serbest el çizim becerisi ve görsel düşünme algısını geliştirmeyi; yapıları sayesinde nesnelerin doğasını anlayarak desen ve dokuların artistik ve figüratif ifadesini içerir. Ders göz-beyin-el arasındaki ilişkinin aşamalı olarak güçlendirilmesi üzerinde durarak, farklı boyutlardaki objeler ve geometrik formların yapısal özelliklerine odaklanır. Bu ders kapsamında öğrencilere çizgi çizme, kompozisyon ve perspektif gibi temel çizim ilkelerini nasıl kullanacağı gösterilir. Grafik tasarım öğrencilerine verilen bu temel bilgiler ile birlikte çeşitli araçlar ve malzemeler de tanıtılır ve kurşun kalem kullanarak serbest elle çizim tekniklerinin gelişmesi amaçlanır.