Derste test hareketinin tarihi ve gelişimi, psikolojik test ve değerlendirme konularındaki kuram ve süreçler tanıtılır. Genel ve özel yetenek, zekâ, kişilik, belirti tarama ve projektif testler gözden geçirilir. Seçilen bazı testlerin uygulama, puanlama ve yorumlanmasına ilişkin temel bilgiler verilir.