Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama ve çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, linear denklem sistemlerini farklı methodlarla çözebilmeyi, matrisler üzerinde basit işlemleri,  tersini bulabilme, vektör kavramını, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramlarını öğretme amaçlanmaktadır.