Bu dersin amacı, öğrencilerin bina inşaatı hakkındaki bilgiyi, yapısal ve mühendislik sistemlerini, bir binanın tüm parçaları için kullanılan inşaat malzemelerini; temellerde, duvar sistemlerinde, çatı sistemlerinde, merdivenlerde, kapı ve pencerelerde ve teknik cihazlardan olan asansörde öğrenebilmeleridir.