Yapı elemanları ve bileşenlerinin analizini yaparak sistem ilkeleri ile anlaması. Yapı eleman ve bileşenlerinin yapım süreçlerine yönelik bilgi edinmesi. Yapı eleman ve bileşenlerinin yapı sistemi içinde bütünleşik tasarımına yönelik tasarımı için temel oluşturması.