Dersin amacı, psikolojinin temel kavramlarının açıklanması ve detaylandırılmasıdır.

İnsanların niçin ve nasıl davrandıklarını incelemek, bu yolla da insanın kendinini ve başkalarını daha iyi anlamasına yardım etmektir.

Bireyin kendinin ve başkalarının ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini nasıl anlayabileceğinin yollarını öğrenmesine yardımcı olur. Böylece, insanın kendisiyle ve çevresiyle olumlu ve etkili bir iletişim içerisinde olmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.