Bu ders, öğrencilerin kendileri hakkındaki genel bilgilerini ve doğrudan veya dolaylı olarak psikoloji alanlarıyla ilişkili disiplinler arası bir alt alan olarak genişletilmesi için tasarlanmış seçmeli bir ders olarak sunulacaktır.