Muhasebenin işlevlerini açıklayacaktır. Sağlık Kurumlarında Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi ilkelerine uygun olarak kayıtlarını işleyecektir. Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesinin Kapsamına uygun kurumun faaliyetlerini ifade edecektir. Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri doğrultusunda kurumun tüm işlemlerini sınıflandıracaktır. Sağlık Kurumlarında Büyük Defter Kayıtlarını,Başlangıç ve Dönem sonu Bilançosunu,Mizan,Gelir Tablosunu açıklayacaktır. Sağlık kurumlarının KDV uygulamaları ve Amortisman Hesapları ile Dönemde gerçekleştirmiş olduğu Faaliyetler sonucunda Kar veya Zarar hesaplarını ifade edecektir.

HASTANELERDE KULLANILMAKTA OLAN OTOMASYON PROGRAMI VE BUNLARIN TÜM MODÜLLERİYLE TANITIMASI.

Sağlık işletmelerinde finansal yönetim ile ilgili gerekli bilgilere sahip olurlar.

Pazarlama genel anlamda; ürün ve hizmetlerin alıcılarla buluşturulması ve daha etkili satış süreçlerinin ortaya çıkması için sürdürülen süreçlerin bütününe verilen isimdir. Dijital pazarlama ise, bu süreçlerin online platformlar üzerinden sürdürülmesi faaliyetleridir.

Sağlık kuruluşunun, bütün pazarlama araçlarıyla online platforma taşınarak burada verimli biçimde tanıtımının yapılması için modern araçların kullandığı bu etkinlikler, günümüzde en etkili pazarlama etkinliği olarak tüm işletmeler için gereklilik arz eder. Dijital Pazarlama; dijital medya araçlarıyla yapılır. Bu noktada sağlık işletmelerinde gerek pazarlama araçlarının gerek ise dijital pazarlama araçlarının nasıl kullanıldığı-kullanılması gerektiği ders kapsamında ele alınacaktır.


Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen sağlık işletmesi yöneticiliğine ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dersin amacı sağlık yöneticisi adaylarının yöneticilik disiplininin evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu amaçla öğrenen organizasyon,süreçlerin yenilenmesi,yalın yönetim,yalın organizasyon,dış kaynaklardan yararlanma ve kıyaslayarak yönetme gibi çağdaş yönetim teknikleri ayrıntılı olarak ve örnek olaylar(vak’alar)yardımıyla incelenecektir. Bu şekilde öğrencilerin yönetim becerilerinin gelişimi sağlanacaktır. Zaman yönetimini başarıyla gerçekleştirmelerine yönelik bilgileri alacaklardır. Kriz dönemlerine çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak sağlık işletmesinin maliyetlerini kontrol altına alarak sağlık sektöründe rekabet avantajı yaratmaları sağlanacaktır. Sağlık yöneticisi adaylarının çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak yönetim açısından da güçlendirilmesi (empowerment) sağlanacaktır. Böylece sağlık yönetimini üstlendikleri anda başarılı olmalarını sağlıyacak bilgilerle donatılmış olacaklardır

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Önemi, Amaçları, Fonksiyonlarını açıklar. Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi ve Temel Kavramlarını ifade eder. Sağlık Kurumlarında llk Madde ve Malzeme Maliyetlerini sınıflandırır.  Sağlık Kurumlarında Genel Hizmet Maliyetlerini sınıflandırır.  Sağlık Kurumlarında Gider Merkezleri ve Gider Dağıtımını açıklar.  Maliyet Bilgilerinin Sağlık Hizmeti Yönetim Kararlarında Kullanımını açıklar.

Sağlıkta temel finansman modelleri ve sağlık sigortalarının yeri ve önemini ifade eder.Özel ve Genel sağlık sigortalarında temel mevzuatını sınıflandırır.Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası süreci ve tamamlayıcı sağlık sigortalarını açıklar.Sağlık sigortalarında tazminat ve provizyon süreci, ilgili mevzuatı açıklar.Genel sağlık verileri ve stratejik hedeflerin analizini sınıflandırır.

Sağlık işletmelerinde markanın nasıl oluşturulacağı ve sürekliliğin nasıl devam ettireleceği hakkında bilgi sahibi olur.Marka yönetiminin kurum için gerekliliklerini ortaya koyar.