Sağlık işletmelerinde finansal yönetim ile ilgili gerekli bilgilere sahip olurlar.

Sağlık işletmelerinde markanın nasıl oluşturulacağı ve sürekliliğin nasıl devam ettireleceği hakkında bilgi sahibi olur.Marka yönetiminin kurum için gerekliliklerini ortaya koyar.

Sağlıkta temel finansman modelleri ve sağlık sigortalarının yeri ve önemini ifade eder.Özel ve Genel sağlık sigortalarında temel mevzuatını sınıflandırır.Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası süreci ve tamamlayıcı sağlık sigortalarını açıklar.Sağlık sigortalarında tazminat ve provizyon süreci, ilgili mevzuatı açıklar.Genel sağlık verileri ve stratejik hedeflerin analizini sınıflandırır.

Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen sağlık işletmesi yöneticiliğine ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dersin amacı sağlık yöneticisi adaylarının yöneticilik disiplininin evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu amaçla öğrenen organizasyon,süreçlerin yenilenmesi,yalın yönetim,yalın organizasyon,dış kaynaklardan yararlanma ve kıyaslayarak yönetme gibi çağdaş yönetim teknikleri ayrıntılı olarak ve örnek olaylar(vak’alar)yardımıyla incelenecektir. Bu şekilde öğrencilerin yönetim becerilerinin gelişimi sağlanacaktır. Zaman yönetimini başarıyla gerçekleştirmelerine yönelik bilgileri alacaklardır. Kriz dönemlerine çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak sağlık işletmesinin maliyetlerini kontrol altına alarak sağlık sektöründe rekabet avantajı yaratmaları sağlanacaktır. Sağlık yöneticisi adaylarının çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak yönetim açısından da güçlendirilmesi (empowerment) sağlanacaktır. Böylece sağlık yönetimini üstlendikleri anda başarılı olmalarını sağlıyacak bilgilerle donatılmış olacaklardır