Bu derste öğrenciye; besin öğelerine ve besin gruplarına olan ihtiyaçları belirleme, yemekleri yer aldığı besin gruplarına göre listeleme ve günlük menü planlama, sebze, çorba, yumurta, kolay hamur işleri hazırlama ve pişirme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Besin öğelerine olan günlük gereksinime göre besin

gruplarından seçerek günlük menü planlama,yiyecekleri doğrama ve pişirme teknikleri ile servise hazırlama ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.Ogrenciye dersin sonunda, Besin öğelerinin kaynaklarını seçmek, Besin gruplarından günlük porsiyon miktarlarını tespit etmek,Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak,Sebzeleri uluslararası şekillerde doğrayarak,pişirmeye hazırlamak, Kolay hamur işleri yapmak yeterliklerinin kazandırılmasi hedeflenir.