Gagauz ve Azerbaycan edebiyatlarının belli başlı ürünlerin tanıtılmalarını ve incelenmelerini gerçekleştirebilecek düzeyi sağlamak ve Modern Türk Edebiyatıyla karşılaştırmak.