Alanın alt dallarını kapsayan bilimlere ilişkin temel araştırma ve inceleme yöntemleri. Tarihî-coğrafî yöntem, dil bilimsel metin incelemeleri. Kaynaklar ve akademik çalışmalar üzerinde karşılaştırmalı değerlendirmeler. Araştırma yöntemlerini inceleyebilme. Farklı metodolojiler bağlamında literatürü değerlendirebilme. Türk dili ve edebiyatı alanında araştırma evrelerini kavrayabilme. Türk dili ve edebiyatının kaynakları niceliksel ve niteliksel olarak ayırt edebilme. Saha çalışmaları yapabilme, derleme ve metin yayınlarında bulunma. Türk Dili ve edebiyatına ait tarihî metinlerin bulunma, yayımlanma süreçleri ve tartışmalar hakkında değerlendirmeler yapabilme. Dil öğretim yaklaşımlarını tanma ve Türkçenin öğretimi için önerilen dil öğretim yaklaşımları üzerine eleştiri yapabilme, önerilerde bulunabilime. Araştırma ile ilgili genel bilgiler ve bu bilgilerin edebiyat dersine uyarlanması, özellikle biyografi ve otobiyografi incelemeler yapılması