Tarihi eser niteliğindeki bir yapının korunmasında rölövenin önemi, nasıl yapıldığı, kullanılan basit aletler ve tarihi bir çeşme gibi bir yapının ölçülerek teknik resim kurallarına göre çizilip ölçülendirilmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Restitüsyon projesi ve restorasyon projesi çizimi ile ilgili bilgilerin verildiği bir derstir. Bu derste öğrenciye, bina ve yerleşimlerin rölöve ölçülerini alma, bina planları, çatı ve detayları ve bina kesitleri çizimi yapma, bina ön ve arka cephe görünüşleri, bina sağ yan ve sol yan görünüşleri çizme, restitüsyon projesi ve restorasyon projesi çizme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrencilere, rölöve aletlerini kullanma, kroki yapmak, fotoğraf çekme, yerleşim ölçüsü alma, yerinde eleman ölçüsü almak; plan çizimi yapma, yerleşim kesiti çizme, belgeleme ve envanter oluşturma gibi yeterlikleri kazandırılacaktır.