Hemodiyaliz işlemini teknik yönden nasıl yapıldığını anlatmak, Hemodiyaliz işlemini gerçekleştirmek için gerekli olan standart sistemler ve malzemeler hakkında genel bilgi oluşturmak.Bir hemodiyaliz merkezinde bulunan standart sistemler ve diyaliz sarf malzemeleri hakkında bilgi ve beceri edinmek