Bu dersin amacı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalının tanımı, içeriği ve gelişimi, ülkede ve yurt dışında yapılanması konularında öğrenciyi bilgilendirmek; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans ve lisansüstü eğitim, güncel yasal düzenlemeler, profesyonel uygulamalar ve ekip çalışması hakkında bilgi vermek;  fizyoterapistin görev ve sorumlulukları , etik değerler ve iletişimi değerlendirmektir. Ders, fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans eğitimine yeni başlamış öğrencilere alanın alt dalları hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda yardımcı olacaktır. Kardiopulmoner, ortopedik, nörolojik, pediatrik, sporcu rehabilitasyonu gibi ana dallar dışında geriatrik rehabilitasyon gibi özelleşmiş alanların da tanımmasına imkan verecektir. Teorik olarak işlenecek ders, çeşitli video destekli görsellerle ve literatür ışığında güncel kimlik kazanacaktır.