Bu dersin amacı; öğrencilerin fonksiyon, malzeme ve üretim metodu, ergonomik antropometri ve özel kasa detaylandırma konularında mobilya anlamalarına ve tasarlamalarına yardımcı olmaktır. Buna göre, mobilya tasarım faaliyetleri, tasarım yöntemleri, tasarım süreci ve iç mimarlıkta ve ilgili konulardaki tasarım öğeleri ile kavramsal ve uygulama çalışmaları ile sistematik şekillendirme ve yaratıcı aktivite motivasyonu kazanma. Tasarıma giriş ve tasarımın ana unsurları, tasarımda hacim - kütle form ilişkisi, mobilya tasarımında hacimsel örtü, mobilya tasarımında çizginin anlamı ve işlevi, mobilya oluşumunda yüzeyin zenginleştirilmesi. Mobilya oluşumunda yapı, yapı ve zenginleştirme, mobilya tasarımında oran, mobilya tasarımında işlev, mobilya tasarımında sistematik şekillendirme, üretim sentezi ve problem analizi.