Bu ders  mimarlık, iç mimarlık ve grafik tasarım alanında  varolan kuram, uygulama ve  sosyo-tarihsel önemleri kültür bağlamında ele almaktadır.  Çeşitli geleneksel ve  eleştirel, “kuram” işlevlerine ve yaklaşımlarına ilişkin tartışmalar ile başlayarak  bu derste, tasarım teoristlerine ait ana metinlerin  anlanmasına odaklanılır. Bu metinler ve onların bilgi verdiği yapılı çevre, uygun tarihi kültürel ve eleştirel bağlamda analiz edilir. İşlenen dersler ve çalışılan metinler aracılığı ile, bu ders  kuram ve tasarım kültürünün sosyal anlamda uygun ve sorumlu tasarımlar elde etmedeki önemini vurgulamaktadır. Öğrenciler  bu ders kapsamında ayrıca genel  anlamda günümüz tasarım dünyasının yaklaşımları konusunda ve hem eleştirel bakma hem de tasarımda  sonuç – yönelimli düşünme yetisi  de kazanır.