Bu dersi alan öğrenci; sağlığın geliştirilmesi, korunması ve rehabilitasyonu konusunda akut ve kronuk sağlık sorunu olan yetişkin ve yaşlı bireyin sağlık sorunlarıyla ilgili hemşirelik süreci kapsamında verileri toplar, bakımı planlar, uygular ve değerlendirir.