Bu derste giriş olarak sağlık ve hastalığın tanımı yapılıp, halk sağlığı nedir tartışılacaktır. Daha sonra, sağlıklı yasam kuraları nedir konuşulup, tartışılacaktır. Sağlığın temel beliryecileri  öğretilecek ve dünyadan örneklerle tartışılacaktır. Öğrenciler temel sağlık hizmetleri hakkında bilgi edineceklerdir. Derste ayrıca Türkiye'deki sağlık örgütlenmesi islenecektir. Öğrenciler halk sağlığında önemli bir konu olan temel beslenme ve sağlık eğitimi hakkında bilgi edineceklerdir. İsçi ve işyeri sağlığı konusunda bilgi verilip tartışılacaktır. Öğrenciler önemli bir halk sağlığı konusu olan aile planlamasını örneklerle öğreneceklerdir. İlgili olarak bağışıklama hizmetleri ile ilgili toplum sağlığı açısından bilgi verilecektir. Çevre kirliliğinden sağlığa olan etkisi tartışılacaktır. Etik ve ahlak kurallarının tip ve sağlık üzerindeki etkisi deontolojik yönden tartışılacaktır.