Temel istatistik ve biyoistatistik kavramları, araştırmada veri analizine hazırlık, tablo ve grafik türleri, hipotez testlerinin kullanım alanları ve yorumlamalarını içeren bir derstir.