Hemşirenin eğitici rolüne ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak üzere teori ve uygulama saatlerini içeren bir ders