Sağlık ve hemşirelik bilişimi temel kavram ve uygulama örneklerini içeren bir derstir.