Sağlık bilimlerinde epidemiyoloji, kullanım alanları ve temel kavramlar, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, sağlık düzeyi ölçütlerini içeren bir derstir.