X-ışını, ultrasonik ve nükleer tıpta görüntüleme, algılama ve uygulama yöntemleri. Biyomedikal Görüntülerin elde edilmesi, örneklenmesi ve nicemlenmesi. Biyomedikal Görüntü Analizinin Diğer Uygulamaları