Çocuk Gelişimi II dersi 0-18 yaş arasındaki çocukların; sosyal-duygusal, ahlaki gelişimleri, cinsel gelişim ve farklı gelişen çocukları kapsar.