Hastane Bilgi Sistemleri, poliklinik hizmetleri bilgi sistemleri, klinik hizmetleri bilgi sistemi. Hastanelerde elektronik hasta kayıtlarına geçiş. Uluslararası hastalık kodlama sistemleri. ICD-10 ve ICD-10 sistemi uygulamalarına giriş. Enfeksiyöz ve parazitler. Hastalıklar, kodlama ve vaka çalışması. Neoplazmların incelenmesi ve vaka çalışmaları. Kan ve kan yapıcı hastalıkların İncelenmesi ve İmmün Sistem Bozuklukları vaka çalışmalarıKan ve Kan Yapıcı Hastalıkların İncelenmesi ve İmmün Sistem bozuklukları vaka çalışmaları.Endokrin, beslenme ve metabolik hastalıkların incelenmesi ve Kodlamada vaka çalışmaları. Mental ve davranışsal bozuklukların İncelenmesi ve vaka çalışması. Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili örnek kodlamalar ve vaka çalışması. Göz hastalıklarının incelenmesi ve örnek vaka çalışması hakkında bilgi sahibi olur.