Bilgi ve belge-evrak tanımları, türleri ve özellikleri, belge biçimleri (formlar, raporlar), Tıbbi kayıtlar, hasta dosyaları. Belgenin/evrakın yaşam döngüsü, bilginin/belgenin/evrakın üretilmesi, bilgi ve belge yönetimi, kurumsal iletişim sistemleri. Elektronik/sayısal belgeler ve özellikleri, e-hasta kayıtları, e-sağlık kayıtları. Dosyalama işlemleri, önemi, amacı ve dosyalama sistemlerinin özellikleri, kullanım alanları. Ofis otomasyonu nedir, amacı ve alt sistemleri. Dünyada ve Türkiye' deki arşivcilik ve tarihi gelişimi, arşiv örnekleri. Arşiv Mevzuatı.Arşiv, arşiv malzemesi, arşiv türleri, arşivlerin fiziki özellikleri. Arşivde sınıflama, ayıklama ve imha işlemleri. Standart dosya planları, Sağlık Bakanlığı standart dosya planı. Arşiv malzemelerini yıpratıcıları, belge koruma ve restorasyon işlemleri. Tıbbi arşiv, tıbbi arşivin amacı, görevleri ve malzemeleri, hastane arşivi, hastane arşivi, düzenlenme ve kullanım. Arşiv otomasyonu ve dijital arşivler. Elektronik belge yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.