Çocuklara yönelik uluslarararsı ve ulusal yasal mevzuat, koruyucu politika ve uygulamalar ders kapsamında ele alınmaktadır. Çocuk Hukuku, çocukla ilgili hukuk kurallarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu nedenle kamu hukuku ve özel hukukta yer olan bütün hukuk dallarının çocukla ilgili düzenlemeleri bu dalın kapsamına girer. Ancak bu hukuk dalı sadece milli hukuka dayanmaz, esasları millerlerarası hukuka dayanır. Bu nedenle çocukların korunmasına yönelik millerlerarası toplumun çalışmaları, özellikle millerlerarası sözleşmeler de Çocuk Hukukunun kapsamına dahildir. Ders sonucunda sosyal hizmet öğrencilerinin çocukların korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler hakkında bilgi sahibi oalacaklardır. Bu dersin amacı öncelikle oldukça geniş bir alana yayılan ve çocukları korumayı hedefleyen milli ve millerlerarası düzenlemeler ve genel ilkeler hakkında öğrencileri bilgilendirmektedir.