Birey ve gruplarla sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin vaka örneklerinin kuramsal yaklaşımlar, beceri ve teknikler ile sosyal hizmet sorun ve çalışma alanları ile sosyal hizmet uzmanın rol ve sorumlulukları ve etik sorumluluklar ele alınmaktadır. Sosyal hizmet uzmanının çalışma alanları arasında olan aile refahı, çocuk, gençlik, yaşlılık, engellilik, yoksulluk, göç ve kentleşme, okul, suçluluk ve hastane gibi alanlarda hizmet verilirken karşılaşabilecekleri vakalara dair farkındalıklarını arttırmak ve bu vakalarla çalışabilmek için sahip olmaları gereken bilimsel bilgi becerisine ilişkin bilgi düzeylerinin oluşturulması bu ders kapsamında ele alıncak başlıca konular arasında yer almaktadır.