Multıple travmalı olguya yaklaşım, acil tıbbi yaklaşımlarını öğrenme ve  tedavileri uygulama, travmalı/medikal hastayı taşıma, sahada ekipman kullanarak  hasta transferi sağlamak..