Paramedikal sistem yasaları tanımlama, yetki ve sorumluluk, haberleşme sistemleri, kayıt ve raporlama sistemleri.