Bu ders kapsamında büyüme ve gelişme, çocuklarda terapötik egzersizler, Serebral plasi, Spina bifida da, çocukta travmatik beyin yaralanmaları, Miyopatili çocukta fizik tedavi ve rehabilitasyon, çocuklarda pulmoner rehabilitasyon, çocuklarda ortopedik rehabilitasyon, çocuklarda romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon, çocuklarda ortezler ve yardımcı cihazlar, çocuk hastada psikoloji. Serebral paralizide uygulanan rehabilitasyon yaklaşımları ve çocuklukta görülen diğer konjenital ve genetik nöromüsküler sistem hastalıklarının rehabilitasyonu. Serebral paralizi, mental ve motor retardasyon, doğumsal brachial pleksus yaralanmaları, konjenital tortikolis ve nöromusküler hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları nasıl olmaktadır öğretilmektedir.