Öğrencilerin menü planlama ilke ve prensiplerine hakim olarak farklı çeşitlerde yemek listesi ve standart reçete hazırlama bilgi ve becerisini kazandırmaktır. Toplu beslenme sistemlerinde menü kavramı ve tanımı, menü türleri, yaş gruplarına ve mesleklere özgü menü planlama, menü kartlarının özellikleri, menü içeriği, menü kartlarının ve içeriğinin ticari işletmelerdeki yeri gibi temel konular incelenir.