Bu dersin sonunda öğrenciler; Radyoloji bölümünün yapısını ayırt eder, Radyasyon güvenliğini sağlar, Radyasyon güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeleri ifade eder, Acil durumlarda görev alır.