Bu dersin sonunda öğrenciler; Radyoterapide kullanılan temel kavramları açıklar, Radyoterapide simülasyon yapar, Radyoterapi için hastayı hazırlar, Radyoterapide İmmobilizasyonu sağlamayı öğrenir,Bireysel Blok İşlemlerini yapar ,Tedavi Planının Uygulanması sağlar.