Etik nedir? Sağlık mesleğinin etik ilkeleri nelerdir? Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarına karşı etik sorumlulukları nelerdir. Sağlık çalışanlarının topluma karşı etik sorumlulukları nelerdir. Sağlık çalışanlarının personele karşı etik sorumlulukları nelerdir. Hak kavramı. Hasta hakları ve ilişkili kavramlar. Hasta hakları tarihsel gelişimi. Hasta hakları ile ilgili Bali Bildirgesi içeriği. Hasta hakları çerçevesinde hasta ve sağlık çalışanı ilişkileri. Türkiye'de hasta hakları ve yasal düzenlemeler. Türkiye’de hasta hakları yönetmeliğinin içeriği, hasta haklarının amaçları nelerdir. Hasta hakları yönetmeliği. Sağlık hizmetlerinde karşılaşılan hasta hakları ile ilişkili sorunlar. Türkiye'de etik ve hasta hakları uygulamaları. Dünya da hasta hakları. Hasta kaynaklı hasta hakları ihlal sebepleri, sağlık çalışanları kaynaklı hasta hakları ihlal sebepleri nelerdir. Tüm bu konuları hakkında bilgi sahibi olurlar.